Baner Trên

Lãnh đạo công ty tham dự đại hội đại biểu doanh nghiệp TP Hòa Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hân hoan tham dự đại hội đại biểu doanh nghiệp thành phố Hòa Bình lần thứ nhất nhiệm kỳ 2020 - 2025

Lãnh đạo công ty bất động sản Hòa Bình tham dự đại hội đại biểu lần thứ nhất Hội doanh nghiệp thành phố Hòa Bình lần thứ nhất nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ông : Nguyễn Bảo Cường giám đốc công ty cùng Ông : Nguyễn Hồng Tâm dẫn đoàn tham dự đại hội


Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.