Baner Trên

ĐÀO TẠO KỸ NĂNG TIẾNG ANH CHO SALES BUỔI 1

Đào tạo kỹ năng tiếng anh



Trương trình đào tạo tiếng anh cho chiến binh bất động sản Hoà Bình

Sử dụng phương pháp: GESTURE PROSUMICA

Tiếng anh có 3 phần quan trọng: Phiên âm, Từ vựng, Ngữ pháp trong đó Phiên Âm là quan trong nhất

Phiên Âm: Chỉ có 44 âm

Tự vựng: Vô số

Ngữ Pháp: Vô số

Văn hoá khi vào lớp học: 

  1. Tập trung  / Attention
  2. Are you ready ?      Yes, I’m ready

Bắt đầu vào bài:

Hello  Phiên âm: /h∂/l∂u/

Tiếng anh có 44 âm trong đó có 22 nguyên âm và 22 phụ âm

Để học một ngôn ngữ bất kỳ ta phải học từng bước như sau:  Âm => Từ => Câu => Đoạn => Bài

Cụ thể các âm chính : /i:/ gọi là âm i dài     âm /⊃:/ gọi âm Ô dài   âm /e/ gọi là âm E thường

Âm /i:/ các từ có âm /i:/ he (anh ấy), she (cô ấy), tea (Trà), me(Tôi), sheet(Tài liệu), beach (Bãi biển)

Âm /⊃:/ các từ có âm /⊃:/ small (nhỏ), call (gọi), always ( luôn luôn), sport (thể thao) , jop (Công việc) , stop (dừng lại)

Âm /e/ các từ có âm /e/ getup (ngủ dậy), setup( tổ chức), special ( đặc biệt), member (thành viên), remember (Ghi nhớ)

Đào tạo kỹ năng tiếng anh cho chiến binh Sales real estate

Hotnile: 0846.566.955

Thông tin nhà đất tại Hoà Bình

Thông tin nhanh nhà đất tại Hoà Bình

Xem thâm các sản phẩm khác

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.